تیر.۱۱

سیم

سیم‌های برق

برای انتقال جریان الکتریکی از مکانی به دیگرمکان از سیم و بافه استفاده می‌شود. عامل انتقال جریان الکتریکی در سیم‌ها فلزّ رسانای جریان می‌باشد.

ولتاژ نامی سیم

«ولتاژ نامی»، به ولتاژی گفته می‌شود که سیم، برای آن ولتاژ طرّاحی شده‌است و بر پایهٔ آن، آزمون‌های الکتریکی را می‌انجامند. این ولتاژ را به صورت U۰/U بیان می‌کنند که در آن U۰، مقدار مؤثّر ولتاژ میان هررشته و زمین است و U، مقدار مؤثّر ولتاژ میان دو فاز.

اهمّیّت گزینش بافه‌ی مرغوب با سطح مقطع مناسب

سیم افشان

 

طبق آمار گزارش‌شده از مرکز آمار، حدود پنجاه درصد حریق‌ها ناشی از استفادهٔ نامطلوب از برق می‌باشد و حدود ده درصد از آن‌ها مربوط به عدم تناسب مقطع بافهٔ مصرفی و نااستاندارد درساختمان‌ها می‌باشد. گزینش سیم و بافه‌ی ملزوم ساختمان‌ها معمولاً به صورت سنّتی است و با توجّه به نوع مصرف، بطور صحیح و علمی گزینش نمی‌شوند؛ مثلاً برای همگی مصرف‌های روشناییساختمان از سیم ۱٬۵ و در پریزها از سیم ۲٬۵ استفاده می‌گردد. می‌توان سطح مقطع مناسبتری برای مصرف‌های خانگی برگزید که قیمت تمام‌شدهٔ آن کمتر و در مقابل با تهیهٔ سیم و بافه‌ی مرغوب، مانع از بروز آتش‌سوزی شود. به عنوان مثال، اگر برای روشنایی پذیرایی، از یک لوستر ده شاخه استفاده کنیم که هرشاخهٔ آن لامپْ صد وات داشته باشد، جریانی حدود پنج آمپر از سیم خواهد گذشت؛ بنابراین، طبق جدول شمارهٔ ۱ (و با لحاظ کردن ضریب اطمینان به دلیل نزدیکی دو عدد ۴٬۵۴ و ۵) می‌توان سیم متناسب و مقرون بصرفهٔ ۰٬۷۵×۱ که در مقایسه با مقطع ۱٬۵ درحدود پنجاه درصد ارزان‌تر است برگزید. مثال دیگر، در مورد روشنایی سرویس بهداشتی و حمّام می‌باشد که حدّاکثر دو لامپ برای روشنایی در این مکان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشینهٔ جریان گذری ۰٬۹ آمپر می‌باشد در این صورت سیم ۰٬۵×۱ مناسب می‌باشد. همچنین، روشنایی راه‌پلّهٔ اتاقخواب و نمای ساختمان که در حال حاضر در بیشتر ساختمان‌ها در موردهای مذکور از سیم ۱۰۵ برای روشنایی استفاده می‌کنند!

جدول محاسبات

جریان مجاز عبوری به گونه ای تعین می شود که در هر نقطه ای از کابل، حرارت تولید شده در هادی های آن به خوبی به محیط اطراف منتقل شود. در ادامه جدول محاسبات با توجه به کاربردها، مسافت، افت ولتاژ و جریان های مورد نیاز ارائه می شود.

استفاده از جداول برای محاسبات :

برای استفاده از جدول جریان ، با توجه به شرایط محیطی ، ابتدا ضریب تصحیح را از جدول زیر بدست آورید ، و بعد جریان مصرفی را بر “ضریب تصحیح” تقسیم نموده.

جدول ضریب تصحیح جریان کابل

جدول محاسبات سیم و کابل

جدول جریان مجاز سیم و کابل های مسی:

(جریان مجاز کابل آلمینیومی ۶۰ درصد مسی می باشد)

جدول محاسبات سیم و کابل

جریان مجاز کابلها بر حسب مسافت:

(برای آلمینیومی ۶۰ درصد مقایر درنظر بگیرید)

جدول محاسبات سیم و کابل

جدول جریان کابل در موقعیت های مختلف:

حداکثر جریان مجاز کابل مسی(آلمینیوم ۶۰ درصد مسی)

 

 

 

جدول افت ولتاژ برای کابلها(بر حسب ولت در طول یک متر برای یک آمپر جریان)

توجه کنید:افت ولتاژ در سیم آلمینیومی ۱٫۶۴ برابر مشابه مسی اش میباشد.

جدول محاسبات سیم و کابل

جداول مشخصات و مقاومت کابلها

توجه کنید:مقاومت اهمی آلمینیومی ۱٫۶۴ برابر مشابه مسی اش میباشد.

تک رشته

جدول محاسبات سیم و کابل

جدول مشخصات کابل های چندرشته

 

جدول محاسبات سیم و کابل

محاسبه وزن مس یا آلومینیوم موجود در سیم:

برای محاسبه وزن آلمینیوم موجود در هر متر ، سطح مقطع را در عدد ۲٫۷ ضرب کنید ، جواب به گرم است.

برای مس در عدد ۰٫۸۹ ضرب کنید.

نظرتان را بنویسید

سه + نوزده =